Vrije gift

Het Knopenbad wordt structueel financieel gesteund met subsidie van de gemeente en door lokale ondernemers via inkomsten uit advertenties in de Knopenbadkrant en reclameborden in het zwembad.

Doordat er in het afgelopen seizoen energiebesparende investeringen zijn gedaan en het gas en elektra voordeliger kon worden ingekocht, heeft het bestuur besloten om de prijzen voor 2024 niet te verhogen. Op die manier kunnen we het zwembad voor iedereen toegankelijk houden.

Steunt u het Knopenbad?

Bent u fan van het Knopenbad en draagkrachtig genoeg om een vrijwillige bijdrage te doen? Dan hopen wij dat u ons wilt steunen met een gift. Elk bedrag is welkom! Met uw bijdrage kunnen wij het zwembad op een juiste en veilige wijze beheren en al onze badgasten in de gelegenheid stellen hiervan gebruik te maken.

Alvast dank voor uw steun!

Bestuur Stichting Zwembad Montfoort

Bankrekening

NL47 RABO 0128 0510 43 t.n.v. Stichting Zwembad Montfoort

Website ontwikkeld door: DM - Interactive