Huisregels en reglement

De 'gewone' huisregels van het Knopenbad:

10 gouden regels Knopenbad

 1. Volg altijd de aanwijzingen van de zwembadmedewerkers op.
 2. Kinderen zonder zwemdiploma worden alleen toegelaten met een begeleider/ouder.
 3. Wie zich misdraagt, moet direct het Knopenbad verlaten.
 4. Gebruik de trampoline één voor één en zonder schoenen.
 5. Gebruik de glijbaan volgens de veiligheidsregels.
 6. Afval hoort in de afvalbakken.
 7. Glas is verboden op het hele zwembadterrein.
 8. De douches kunnen gebruikt worden.
 9. Het is verboden te duiken in ondiep water.
 10. Gebruik de duikplank één voor één.

Reglement waarvan iedere Knopenbad-bezoeker op de hoogte dient te zijn

 • Een abonnement is strikt persoonlijk. Deze moet bij ieder bezoek aan de kassa worden gescand. Misbruik heeft intrekking van het abonnement tot gevolg, zonder restitutie van enige bedragen! Dit laatste geldt ook bij wangedrag, dit ter beoordeling van het personeel van het Knopenbad.
 • Let op uw taalgebruik. Grof taalgebruik wordt in ons Knopenbad niet getolereerd.
 • Gebruik van alcohol en drugs wordt in ons Knopenbad niet toegestaan.
 • In de accommodatie en op het terrein geldt een rookverbod. Ook voor e-sigaretten.
 • In de accommodatie is het niet toegestaan met een bal te spelen.
 • Tijdens uw verblijf in het zwembad blijft u zélf verantwoordelijk voor uw bezittingen! Het bestuur van de Stichting Zwembad Montfoort neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor diefstal of het wegraken van kleding of kostbare voorwerpen. Laat zoveel mogelijk uw waardevolle spullen thuis of stop ze in de kluisjes (ook van toepassing voor uw batterij van uw e-bike).
 • Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een ouder en moeten in de gehele accommodatie verplicht vleugels om (geen gordels).
 • Stal geen fiets, brommer, scooter, motor direct vóór de ingang van het zwembad i.v.m. eventuele calamiteiten.

Website ontwikkeld door: DM - Interactive